ราคาของเรา
Hot Promotion จาก Bee Print and Copy
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

"งานคุณภาพ งานเร่งด่วน งานจำนวนมาก ราคาถูก... โทรหาเรา...
  เรามีทีมงานมืออาชีพ พร้อมบริการค่ะ"

อัตราค่าบริการ

 

ราคา ปรินท์-ถ่ายเอกสาร

 

  ราคา บาท/หน้า
ราคาถ่ายเอกสาร ขาว-ดํา ( Laser , กระดาษ A4 70 แกรม ), จํานวน 100 หน้าขึ้นไป 0.45 สต. ( หน้าเดียว )
ราคาถ่ายเอกสาร ขาว-ดํา ( Laser , กระดาษ A4 70 แกรม ), จํานวน 100 หน้าขึ้นไป 0.40 สต. (หน้า-หลัง )
ราคาถ่ายเอกสาร สี ( Laser , กระดาษ A4 80 แกรม ) 3 - 6
ราคาปรินท์เอกสาร ขาว-ดํา ( Laser , กระดาษ A4 80 แกรม ) 1-2
ราคาปรินท์เอกสาร สี ( Laser , กระดาษ A4 80 แกรม ) 5 - 9

 

ราคา ปรินท์ - ถ่ายเอกสาร - Scan แบบแปลน

 

  ราคา บาท/ขนาดงาน
A2 A1 A0
ราคา ปรินท์/ถ่ายแบบแปลน ลายเส้น ขาว-ดํา ( Laser , กระดาษขาว 80 แกรม ) 20 30 50
ราคา ปรินท์/ถ่ายแบบแปลน ลายเส้น ขาว-ดํา ( Laser , กระดาษไข ) 30 50 80
ราคา Scan 10 20 30
 
ราคาแนะนํา สําหรับปรินท์ ถ่ายเอกสาร ลายเส้น ขาว-ดํา กระดาษขาว 80 แกรม A2 A1 A0
จํานวน 50 แผ่น ขึ้นไป 15 25 35
จํานวน 100 แผ่น ขึ้นไป 12 20 30

 

ราคา ปรินท์ โปสเตอร์ - Scan

 

  ราคา บาท/ขนาดงาน
A2 A1 A0
ราคาปรินท์โปสเตอร์ (Inkjet) กระดาษ Matt / Coated Paper 156 แกรม 90 170 300
ราคาปรินท์โปสเตอร์ (Inkjet) กระดาษ Semi-Glossy 240 แกรม 120 230 430
ราคาปรินท์โปสเตอร์ (Inkjet) กระดาษ Glossy Photo 240 แกรม 120 230 430
ราคาปรินท์โปสเตอร์ (Inkjet) กระดาษ RC Rough 260 แกรม 130 250 450
ราคาปรินท์โปสเตอร์ (Inkjet) กระดาษไข 90 แกรม 80 160 -
ราคาปรินท์โปสเตอร์ (Inkjet) กระดาษ 100 ปอนด์ / 200 แกรม 50/80 100/160 200/300
ราคา Color Scan 30 40 50

 

ราคา ปรินท์ สติกเกอร์

 

  ราคา บาท/ขนาดงาน
ชนิดของสติกเกอร์ ขนาด ปรินท์ ปรินท์+ไดคัท
สติกเกอร์กระดาษคร๊าฟนํ้าตาล A3 35 50
สติกเกอร์กระดาษ ขาวมัน/ด้าน A3 35 45
สติกเกอร์ PP ขาวมัน / ด้าน (กันนํ้า) A3 50 65
สติกเกอร์ PP ใส (กันนํ้า) A3 500 65
สติกเกอร์ PP สีเงิน / สีทอง (กันนํ้า) A3 700 80
สติกเกอร์กระดาษ ขาวมัน / ขาวด้าน / ใส A4 25 -
สติกเกอร์ติด CD A5 15 -
แผ่นใส A3 60 -


ราคาแนะนำ ( HOT PROMOTION! )

  จำนวน ราคา บาท/แผ่น
ราคาปรินท์สติกเกอร์ + ไดคัท ( สติกเกอร์กระดาษ A3 , ขาวมัน / ขาวด้าน ) 10 35
ราคาปรินท์สติกเกอร์ + ไดคัท ( สติกเกอร์ PP กันนํ้า A3 , มัน/ด้าน/ใส ) 10 45

 

ราคา เข้าเล่ม

 

ราคาเข้าเล่ม ราคา บาท/เล่ม
1. สันรูด เริ่มต้นที่ 5 บาท
2. สันเกลียวพลาสติก เริ่มต้นที่ 10 บาท
3. สันห่วงเหล็ก เริ่มต้นที่ 30 บาท
4. กระดูกงู เริ่มต้นที่ 10 บาท
5. เทปผ้า เริ่มต้นที่ 7 บาท
6. มุงหลังคา เริ่มต้นที่ 2 บาท
7. สันกาว เริ่มต้นที่ 50 บาท
8. ปกแข็ง เริ่มต้นที่ 200 บาท
9. ปกวิทยานิพนธ์ เริ่มต้นที่ 500 บาท

 

หมายเหตุ
♦ งานมีจํานวนสามารถสอบถามราคากับทางเราได้ที่เราอีกครั้ง
♦ กระดาษที่ใช้ปรินท์มีให้เลือกหลากหลายแบบ เช่น Art มัน/ด้าน, Elegance, Nude, Pergamon, Photo, 100 ปอนด์, Deep Matt Snow, Art ลายผ้า / Art ลายจุด, Colotech, Plastic PET ฯลฯ สนใจกระดาษชนิดไหน สอบถามราคากับ เราได้อีกครั้ง